Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Úřední deska
Kategorie Úřední deska
Název Žádost o vyvěšení na ÚD_ZUPK_IP_Farmačka_ul. Jakobiho
Značka ÚMČ P15 35510/2018/OD/ASn
Původce Městská část Praha 15, IČ:00231355 DS: nkybvp5, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
Adresát Městská část Praha 15, IČ:00231355 DS: nkybvp5, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

UD_OOP_Farmacka.pdf (372,7 kB)
DZ_Situace.pdf (589,5 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od 27.07.2018
Zveřejněno do 13.08.2018

Úřední deska - MČ Praha-Petrovice

Zveřejněno od 27.07.2018
Má být vyvěšeno do 13.08.2018
Doručeno/Sejmuto 13.08.2018

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 27.07.2018 09:42
Do 13.08.2018 09:02