Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Úřední deska
Kategorie Úřední deska
Název ÚD_OOP_ZUPK_IP_Luňáková_ul. Rezlerova
Značka ÚMČ P15 26532/2018/OD/ASn
Původce Městská část Praha 15, IČ:00231355 DS: nkybvp5, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
Adresát Městská část Praha 15, IČ:00231355 DS: nkybvp5, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

UD_Petrovice_OOP_Lunakova_Danuse.pdf (372,7 kB)
DZ_Situace_Rezlerova.pdf (824,1 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - MČ Praha-Petrovice

Zveřejněno od 06.06.2018
Má být vyvěšeno do 22.06.2018
Doručeno/Sejmuto 28.06.2018

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 06.06.2018 08:30
Do 22.06.2018 23:59