Úřední deska - Stav k 21.06.2018 1 - 7 z 7  záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Úřední deska Úřední deska Informace o výkonu samostatné působnosti MČ Praha-Petrovice dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění poz CJ 2009/2018 MCPPET MČ Praha-Petrovice
Edisonova 429, 109 00 Praha 10
Městská část Praha-Petrovice
Edisonova 429, 109 00 Praha 10
21.06.2018 09.07.2018 20180621164123.pdf (154,1 kB)
Úřední deska Úřední deska Pozvánka na III. mimořádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Petrovice dne 26.06.2018 CJ 1966/2018 MCPPET MČ Praha-Petrovice
Edisonova 429, 109 00 Praha 10
Městská část Praha-Petrovice
Edisonova 429, 109 00 Praha 10
19.06.2018 05.07.2018 20180619150012.pdf (157,4 kB)
Úřední deska Úřední deska OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU PRONAJMOUT nebytový prostor v Domu občanské vybavenosti Edisonova 429, Praha 10 CJ 1945/2018 MCPPET MČ Praha-Petrovice
Edisonova 429, 109 00 Praha 10
Městská část Praha-Petrovice
Edisonova 429, 109 00 Praha 10
18.06.2018 04.07.2018 zamer_NNP_04_2018.pdf (64,1 kB)
Úřední deska Úřední deska Oznámení o společném jednání o návrhu ÚP hl. m. Prahy (MPP) a VVURÚ MHMP 898531/2018 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, Czech Republic
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, Czech Republic
11.06.2018 27.07.2018 vyhlaska__SPJ_se_SEA.pdf (610,0 kB)
Úřední deska Úřední deska Vyvěšení VV - oznámení o zahájení řízení CJ 1820/2018 MCPPET MČ Praha-Petrovice
Edisonova 429, 109 00 Praha 10
Městská část Praha-Petrovice
Edisonova 429, 109 00 Praha 10
07.06.2018 17.07.2018 VV_-_oznameni_o_zahajeni_rizeni.pdf (200,8 kB)
Úřední deska Úřední deska ÚD_OOP_ZUPK_IP_Luňáková_ul. Rezlerova ÚMČ P15 26532/2018/OD/ASn Městská část Praha 15, IČ:00231355
DS: nkybvp5, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
Městská část Praha 15, IČ:00231355
DS: nkybvp5, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
06.06.2018 22.06.2018 UD_Petrovice_OOP_Lunakova_Danuse.pdf (372,7 kB)
DZ_Situace_Rezlerova.pdf (824,1 kB)
Úřední deska Úřední deska Aktualizovaný seznam k 1.7.2014 - neznámý vlastník - Praha-Petrovice UZSVM/A/30964/2014-MOE2 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ:69797111
DS: 96vaa2e Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ:69797111
DS: 96vaa2e Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha
25.07.2014 31.12.2023 CJ_UZSVM_A_30964_2014_MOE2_1_.pdf (114,5 kB)
Petrovice.xlsx (127,5 kB)
vyzva_vlastnikum.docx (12,4 kB)
 1 - 7 z 7