Úřední deska - Stav k 21.02.2018 1 - 8 z 8  záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Úřední deska Úřední deska Žádost o vyvěšení OOP ÚMČ P15 07593/2018/OD/MBu Městská část Praha 15, IČ:00231355
DS: nkybvp5, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
Městská část Praha 15, IČ:00231355
DS: nkybvp5, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
16.02.2018 05.03.2018 OOP_pro_stanoveni_MUP_-_Petrovice_OZ.pdf (366,9 kB)
Úřední deska Úřední deska Zaslání „Oznámení o společném jednání o návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy MHMP 207283/2018 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, Czech Republic
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, Czech Republic
16.02.2018 04.04.2018 ZUR_Vyhlaska-oznameni_spolec_jedn.pdf (575,3 kB)
Úřední deska Úřední deska Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní... MZP/2018/710/527 Ministerstvo životního prostředí, IČ:00164801
DS: 9gsaax4, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10
Ministerstvo životního prostředí, IČ:00164801
DS: 9gsaax4, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10
15.02.2018 05.03.2018 Informace_o_oznameni_Revize_OP_PPR.pdf (262,6 kB)
Úřední deska Úřední deska Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy CJ 0522/2018 MCPPET MHMP, odbor územního rozvoje, IČ:00064581
Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha - Staré Město
MHMP, odbor územního rozvoje, IČ:00064581
Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha - Staré Město
12.02.2018 14.03.2018 20180212184904.pdf (254,4 kB)
Úřední deska Úřední deska rozhodnutí o umístění stavby: Úprava křižovatky Výstavní x Exnárova MCP11/18/004001/OV/Bar Městská část Praha 11, IČ:00231126
DS: nr5bpci, Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4
Městská část Praha 11, IČ:00231126
DS: nr5bpci, Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4
08.02.2018 26.02.2018 C.3_koordinacni_situace_razitko.pdf (1,3 MB)
17-068876.pdf (239,9 kB)
Úřední deska Úřední deska dotační řízení na rok 2018 CJ 0053/2018 MCPPET jk MČ Praha-Petrovice
Edisonova 429, 109 00 Praha 10
Úřad MČ Praha-Petrovice
Edisonova 429, 109 00 Praha 10
05.01.2018 07.03.2018 20180105172707.pdf (66,5 kB)
Úřední deska Úřední deska Podmínky pro udělení dotací MČ Praha - Petrovice CJ 0051/2018 MCPPET MČ Praha-Petrovice
Edisonova 429, 109 00 Praha 10
Městská část Praha-Petrovice, starostka
Edisonova 429, 109 00 Praha 10
04.01.2018 05.04.2018 20180104202823.pdf (326,7 kB)
Úřední deska Úřední deska Aktualizovaný seznam k 1.7.2014 - neznámý vlastník - Praha-Petrovice UZSVM/A/30964/2014-MOE2 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ:69797111
DS: 96vaa2e Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ:69797111
DS: 96vaa2e Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha
25.07.2014 31.12.2023 CJ_UZSVM_A_30964_2014_MOE2_1_.pdf (114,5 kB)
Petrovice.xlsx (127,5 kB)
vyzva_vlastnikum.docx (12,4 kB)
 1 - 8 z 8