Úřední deska - Stav k 21.11.2017 1 - 8 z 8  záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Úřední deska Úřední deska Žádost o vyvěšení na úřední desku ÚMČ P15 52116/2017/OD/PHy Městská část Praha 15, IČ:00231355
DS: nkybvp5, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
Městská část Praha 15, IČ:00231355
DS: nkybvp5, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
14.11.2017 30.11.2017 OOP_UD_Maly_Jiri.pdf (396,8 kB)
Maly.pdf (995,5 kB)
Úřední deska Úřední deska Žádost o vyvěšení na úřdní desku ÚMČ P15 53610/2017/OD/PHy Městská část Praha 15, IČ:00231355
DS: nkybvp5, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
Městská část Praha 15, IČ:00231355
DS: nkybvp5, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
14.11.2017 30.11.2017 OOP_UD_Havelka_Zdenek.pdf (395,9 kB)
Havelka.pdf (920,0 kB)
Úřední deska Úřední deska Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí - volba prezidenta republiky CJ 3134/2017 MCPPET MČ Praha-Petrovice
Edisonova 429, 109 00 Praha 10
Městská část Praha-Petrovice, tajemnice úřadu MČ
Edisonova 429, 109 00 Praha 10
13.11.2017 27.01.2018 20171113173741.pdf (111,3 kB)
Úřední deska Úřední deska záměr 17/2017 CJ 3051/2017 MCPPET IV MČ Praha-Petrovice
Edisonova 429, 109 00 Praha 10
Městská část Praha-Petrovice, starostka
Edisonova 429, 109 00 Praha 10
06.11.2017 22.11.2017 20171106183341.pdf (165,7 kB)
Úřední deska Úřední deska ž. o zveřejnění vyhlášení grantového programu ke zlepšení stavu ŽP HMP pro rok 2018 MHMP 1721401/2017 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, Czech Republic
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, Czech Republic
03.11.2017 14.12.2017 MHMP_1721401_2017_PRILOHA_-_vyhl._Grantu_ZP_2018_na_MC.pdf (2,2 MB)
Úřední deska Úřední deska Usnesení - dražební vyhláška, Exekuční příkaz s doložkou právní moci 099 EX 267/08-119, -121 Luhan Ivo, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66201501, Ivo Luhan
DS: f7gg8py, Karlovo náměstí 288/17, 120 00 Praha 2
Luhan Ivo, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66201501, Ivo Luhan
DS: f7gg8py, Karlovo náměstí 288/17, 120 00 Praha 2
30.10.2017 01.12.2017 Usneseni_-_drazebni_vyhlaska__c._j._099_EX_267_08-121.pdf (118,6 kB)
Úřední deska Úřední deska Oznámení o zahájení řízení o vydání CVZ Z 2835 ÚP SÚ HMP a o veřejném projednání VVURÚ MHMP 1551472/2017 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, Czech Republic
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, Czech Republic
23.10.2017 04.12.2017 Verejna_vyhlaska.pdf (1,2 MB)
Úřední deska Úřední deska Aktualizovaný seznam k 1.7.2014 - neznámý vlastník - Praha-Petrovice UZSVM/A/30964/2014-MOE2 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ:69797111
DS: 96vaa2e Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ:69797111
DS: 96vaa2e Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha
25.07.2014 31.12.2023 CJ_UZSVM_A_30964_2014_MOE2_1_.pdf (114,5 kB)
Petrovice.xlsx (127,5 kB)
vyzva_vlastnikum.docx (12,4 kB)
 1 - 8 z 8