Úřední deska - Stav k 16.12.2018 1 - 8 z 8  záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Úřední deska Úřední deska rozhodnutí o umístění stavby: "Doplnění veřejného osvětlení v ul. Frostova" ÚMČ P15 58313/2018/OST/PDo Městská část Praha 15, IČ:00231355
DS: nkybvp5, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
Městská část Praha 15, IČ:00231355
DS: nkybvp5, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
11.12.2018 27.12.2018 2018-13818.pdf (1,1 MB)
Úřední deska Úřední deska Zápis z ustavujícího zasedání ZMČ Praha-Petrovice, konaného dne 31.10.2018 CJ 3641/2018 MCPPET MČ Praha-Petrovice
Edisonova 429, 109 00 Praha 10
Městská část Praha-Petrovice
Edisonova 429/28, 109 00 Praha 10
10.12.2018 26.12.2018 Zapis_z_ustavujiciho_zasedani_ZMC_31.10.2018.pdf (773,5 kB)
Úřední deska Úřední deska Zápis z I. řádného zasedání ZMČ Praha-Petrovice, konaného dne 3.12.2018 CJ 3647/2018 MCPPET MČ Praha-Petrovice
Edisonova 429, 109 00 Praha 10
MČ Praha-Petrovice
Edisonova 429/28, 109 00 Praha 10
10.12.2018 26.12.2018 Zapis_z_I._radneho_ZMC_Praha-Petrovice_konaneho_dne_3.12.2018.pdf (482,5 kB)
Úřední deska Úřední deska Oznámení o schválení pravidel rozpočtového provizoria na rok 2019 CJ 3582/2018 MCPPET MČ Praha-Petrovice
Edisonova 429, 109 00 Praha 10
Městská část Praha-Petrovice, IČ:00231363
Edisonova 429, 109 00 Praha 10
05.12.2018 04.02.2019 Rozpoctove_provizorium_2019_-_uredni_deska.pdf (938,8 kB)
Úřední deska Úřední deska Oznámení - veřejná vyhláška Z-2812/00 - CVZ IV ÚP SÚ HMP MHMP 1767319/2018 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, Czech Republic
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, Czech Republic
05.11.2018 21.12.2018 vyhlaska__SJ_2812_bez_SEA.pdf (586,2 kB)
Úřední deska Úřední deska ž. o zveřejnění vyhlášení Programu ke zlepšení stavu ŽP HMP pro rok 2019 MHMP 1664797/2018 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, Czech Republic
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, Czech Republic
31.10.2018 07.01.2019 MHMP_1664797_2018_PRILOHA_-_vyhl._Grantu_ZP_2019_na_MC.pdf (3,0 MB)
Úřední deska Úřední deska Výzva k přihlášení se k hrobovému zařízení CJ 2608/2018 MCPPET MČ Praha-Petrovice
Edisonova 429, 109 00 Praha 10
ÚMČ Praha-Petrovice
Edisonova 429, 109 00 Praha - Petrovice
01.06.2018 31.05.2019 20180901140310.pdf (139,6 kB)
Úřední deska Úřední deska Aktualizovaný seznam k 1.7.2014 - neznámý vlastník - Praha-Petrovice UZSVM/A/30964/2014-MOE2 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ:69797111
DS: 96vaa2e Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ:69797111
DS: 96vaa2e Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha
25.07.2014 31.12.2023 CJ_UZSVM_A_30964_2014_MOE2_1_.pdf (114,5 kB)
Petrovice.xlsx (127,5 kB)
vyzva_vlastnikum.docx (12,4 kB)
 1 - 8 z 8